Aja Were

Panca Pada

Panca Pada (Pancapada) adalah lima tingkat alam perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan atman yang dalam Wrhaspati Tattwa sloka 47 sebagaimana dijelaskan oleh arwind satyani dalam semester II/Tattwa, kelima pancapada tersebut terdiri dari :
 1. Jagrapada, artinya bahwa saat melek, kesadaran tidak begitu tinggi. 
  • Dalam keadaan seperti ini atman dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas. 
  • Keadaan ini disebut visva.
 2. Svapnapada, artinya kurang jelas, ibaratnya seperti bayangan dalam air. 
  • Jika air itu tenang, bayangan itu akan tampak. 
  • Jika air itu bergerak bayangan tidak jelas. 
  • Begitu pula wujud atman, 
  • tidak akan jelas karena semua jenis tempat seperti wujud atman. 
  • Keadaan ini disebut taijasa.
 3. Susuptapada, Ia seperti saat tidur lelap. Ia berwujud kosong, tidak sadar, nirvana, tanpa keinginan, tidak terlihat, atau teralami. Itulah penjelasan mengenai susuptapada. 
  • Atman kehilangan kesadaran. Ia bergabung dengan acetana. Ia tidak mengalami apa-apa, ia dalam alam tidak sadar. 
   • Keadaan ini disebut Sripada. Jagrapada, svapnapada, dan susuptapada adalah tempat atman. Hal ini disebut atmasamsara. 
    • Kesadaran dibagi bagikan diantara para dewa, manusia dan binatang. Surga dan neraka adalah perwujudannya.
 4. Turyapada, disebut sebagai atmasiddhi.
  • Ia ada pada jagra, ada pada svapna, 
  • dan ada pula [pada susupta. Dia berarti melek, tertidur dan mimpi. 
  • Inilah yang menjadi tujuan ( visaya ) dunia.
 5. Turyantapada, kesadaran dan ketidaksadaran yang berkeadaan cetana dan acetana :
  • Cetana bersifat hening terang penuh dengan kesadaran sedangkan 
  • Acetana bersiat gelap, tidak tahu dan tanpa kesadaran. 
***