Minyak Wangi

Minyak wangi/miyik-miyikan adalah sebuah keharuman yang berfungsi sebagai ketenangan jiwa atau pengendalian diri yang biasanya diisi pada sebuah canang sebagai sarana persembahyangan.
Dimana dalam kita menata hidup dan kehidupan ini hendaknya dapat dijalankan dengan ketenangan jiwa dan pengendalian diri yang baik.
Ibaratnya seperti air yang tenang, di dalam air yang kita akan dapat melihat jauh ke dalam air, sekecil apapun benda yang ada dalam air dengan gampang kita dapat melihatnya. 
Begitu juga dalam kita menjalani kehidupan ini, dengan ketenangan jiwa dan pengendalian diri yang mantap kita akan dapat menyelesaikan segala beban hidup ini.
Penggunaan lainnya juga bisa terlihat pada pada canang burat wangi yang ada kalanya dicampur dengan akar-akaran yang berbau wangi.
 ***