Atmanastusti

Atmanastusti adalah tercapainya kepuasan diri dan kebahagiaan rohani baik dalam upacara yadnya maupun dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Implementasi Atmanastusti dalam kehidupan masyarakat Bali, misalnya dalam sebuah paruman desa adat, dalam teknik pengambilan keputusan secara ilmiah ditinjau dari hukum hindu sebagaimana disebutkan, 
  • Dengan rasa puas diri, berarti keputusan yang di ambil dapat memuaskan diri setiap orang. 
  • Pemahaman ini perlu diketengahkan mengingat Atmanastusti atau Atmatusti dan disebut juga dengan istilah Santosa yang mempunyai makna dapat memuaskan semua orang.
Untuk hal ini tidak setiap orang dapat menetapkan atau mengambil suatu keputusan. Sesuai dengan tata urutan sumber hukum Hindu di atas, 
  • Atmanastusti baru kemudian diambil sebagai keputusan bersama,
  • apa bila ketentuan tentang sesuatu itu tidak di atur dalam ke empat sumber hukum sebelumnya (Sruti, Smrti, Sila dan Acara).
Pada intinya disebutkan, Atmanastusti itu sebagai kepuasan diri atau setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
***