SEMAKIN banyak cinta kasih Anda taburkan, maka makin banyak pula kemuliaan tumbuh di dalam batinmu.

CINTA kasih membuat hidup kita indah.
Welas asih membuat hidup kita lebih bermakna.
Simpati dan empati membuat hidup kita lebih berarti.
Ketenangan membuat pikiran kita menjadi damai dan bahagia.

KEBEBCIAN, kecemburuan dan iri hati yang berlebihan mengakibatkan kecemasan dan kegelisahan.

Cinta kasih dan welas asih dapat membantu kita dalam menghadapi setiap masalah yang muncul agar pikiran kita menjadi lebih tenang.

Jika kita mengembangkan cinta kasih maka kita akan dapat mengikis kebencian,
Jika kita mengembangkan welas asih maka kita bisa menghargai kehidupan,
Jika kita mengembangkan kedermawanan maka kita akan menghapus kekikiran.

Sehingga semakin banyak cinta kasih Anda taburkan, maka disebutkan akan semakin banyak banyak pula kemuliaan tumbuh di dalam batinmu.

Semakin banyak kasih sayang Anda tebarkan, 
Maka makin banyak kebajikan berkembang di dalam batinmu.
Semakin banyak benih-benih kebajikan Anda sebarkan, 
makin banyak pula kebahagiaan bersemi di dalam batinmu.

Salam cinta kasih semeton... dumogi state kenak rahayu

 

***