AJIAN BAYU BAJRA

AJIAN BAYU BAJRA adalah olah ilmu kanuragan (bela diri) yang memerlukan 3 olah konsentrasi,
Mantra :
Om Sanghyang Bayu BajreTumurun Maring Lemah Menadi Angin
Ang,Gawe Ang,Ngine Maring Lemah Anelopsop Ring Awak
Melesat Ang,Gane Angenter Pracirin Sang,Hyang Bayu Bajre Sakti
Asiluman Asu Ireng
Ang,Gawe Limpa, Ati, Peparu Papusuhan Apan Aku Peranakan Calonarang
Sing Kacunduk Melesat Rusak
Satru Sing Wenang Pinangan Kite
Sing Teke Kepapag Pade Geseng
Aku Mangeseng Ngagem Geni Wiloyoti
Nyag Sabuana Musuhku Pade Geseng
Ang Ang Ang, Uuuhhh Uuuhh Uuhh
Eh
SINAMPURE semeton sareng sami. Cakepan Budiadnyana puniki wantah pengagem utawi pengerakse jiwa, sire manten dados nelebang, kawiyaktian ipun wantah angge ajangkepan diri, yening sutinut ring pasemetonan durus anggen, yen ing nenten menggah ring arse

Ngampure Kaketus saking pengrakse jiwa.
***