Atmasiddha dewata

Atmasiddha (Atma Siddha) Dewata adalah manunggalnya atman dengan Brahman dengan terleburnya Panca Maya Kosa yang terakhir dengan upacara nyegara gunung sehingga terciptalah dewata-dewati.

Atmasiddha Dewata juga sebagaimana disebutkan dalam kutipan catatan nana artana di fb,
sehingga pura kawitan disebutkan sebagai pemujaan atman leluhur tersebut, dan yang telah distanakan setelah upacara Atma Wedana dan nyegara gunung selesai dilaksanakan.
Dalam tetujon mabusana adat yening ngeranjing ka pura tersebut, juga dikatakan : 
sekadi ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, prabhawan Idane, tur Atma Siddha Dewata utawi atma suci kawitan.

***