Kemasyhuran

Setiap orang merindukan kemasyhuran atau kejayaan dimana dalam Hindu Dharma disebutkan kemasyhuran akan dapat diwujudkan bila seseorang tekun melakukan perbuatan yang baik.
Kemasyhuran adalah pahala dari perbuatan yang baik dan benar. Kenasyhuran yang sejati bila diperoleh melalui pelaksanaan Dharma.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita dengan kemasyhuran.
Mayi varco atho yaso-
atho yajnasya yat payah.
tan mayi prajapatir
divi dyam iva drmhatu.
Atharvaveda VI .69.3
' Semoga sang pelindung alam semesta menganugerahkan kepada kami kecernelangan
kemasyhuran dan inti sari persembahan , sebagaimana Dia dengan teguh meletakkan terang di dalam sorga '
Yasa visvasya bhutasya
aham asmi yasastamah.
Atharvaveda VI. 58.3
' Semoga kami melampui semua teman_ temanku sesama makhluk di dalam kejayaan dan kamashuran'
SEMOGA KAMI JAYA
Eva visvesu devesu vayam
Sarvesu yasasah syama.
Atharvaveda VI. 58. 2.
' Semoga kami berjaya di tengah_ tengah kejayaan para dewa dan umat manusia'
CAPAILAH KEJAYAAN TERTINGGI
Asmahi gadham uta pratistam.
Rgveda V. 47. 7
' Semoga kami mencapai kejayaan tertinggi di dunia'
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kemashuran pada kami
Asme dhehi sravo brhat.
.
' Ya , Tuhan Yang Maha Esa , Sang Hyang Widhi Wasa, limpahkanlah kemashuran yang mulia pada kami.

Ref : Artikel Hindu Dharma fb
***