Mabligbagan

Mabligbagan artinya diskusi dalam bahasa balinya yang bertujuan untuk membuat Bali yang semakin ajeg.

Sekadi mabligbagan sing nyak pelih mamilih unduk nyoblosé ané suba sayan-sayan nampek.
“Tu, nyén lakar coblos Putu di pamilihané?” I Madé Dalem matakon tekén tiang.
“Ah to si rahasia Dé, sing dadi orang-orang, né penting milih dogen. Men Madé nyén ka pilih?”
“Men Putu sing nyak ngorang tiang sing ja masi ngorang,hehe.. 
Sing dadi kéto Tu, suaran iraga anak pentingsan anggon nentuang nasib jagaté ené mancan limang tiban kayang ané lakar teka. 
Yen jani iraga cuma sekedar milih nyanan bisa-bisa kuciwa. Yén pelih jani ban mamilih limang tiban bisa ngrasayang sedih. 
Pang sing masi cara ané suba-suba liwat Tu, di kampanyené gén mamunyi manis kéwala di suba menékné apa tusing ada, jani iraga ajak makejang sabenehné ané nentuang nasib jagaté limang tiban cara munyin tiange mara, yen jani pelih limang tiban lakar rasayang sedihné. Iraga musti milih pemimpin ané seken-seken pantes lakar ngamong jagaté.
**