Tetandingan Banten Sesayut Sugih Rendah

Tetandingan Banten Sesayut Sugih Rendah puniki anggen ring kamanusan rikala negteg Pulu,
  • medasar antuk dulang, susunin aled sesayut, medaging nasi tumpeng putih l, kaiterin antuk tumpeng alit 8 bungkul, manut warnaning pangider-ideran
  • malih tupeng ageng asiki genahang ring katipat cakra ne, 
***