Tetandingan Banten Sesayut Imbuh Tuwuh

Tetandingan banten puniki keanggen ring kamanusan, medasar antuk aled sesayut, medaging
 • nasi putih dena bresih, 
 • tanekan akulak agung, 
 • sesawur ajumput, 
 • iwak sawung pintel, 
 • sudang taluh
 • dandanan tulung 5, 
 • tadah pawitra
 • gedang satangkep (byu ijas), 
 • raka woh-wohan dena genep, 
 • sapanca dandanan, 
 • tasing cemeng mwang tatebus
 • panyeneng alit, 
 • pras alit, 
 • sampyan Nagasari
 • canang pahyasan.