Tetandingan Banten Salah Ukur

Kewentenan tetandingan banten salah ukur puniki, keanggen ring pakala-kalan pawiwahan, medasar antuk :
  • Taledan, medaging tumpeng putih 12 bungkul, 
  • Maulam bebek mabetutu asiki (l) lan ayam mabetutu asiki (l), magenah bilang samping utawi ngapit tumpeng, 
***