Tetandingan Banten Panca Petika

Tetandingan banten panca petika puniki keanggen ring pawiwahan. Banten Panca Petika (Pegat Semaya Pati) kawentenan nyane kalih soroh, inggih punika;

Asiki: Medasar antuk dulang susunin aled gde asiki, medaging kulit peras bunter maserana antuk   busung  9 lembar, medaging beras tampelan, raka woh-wohan dena jangkep, medaging Cawu kekalih (2),
sane asiki medaging nasi pulungan mewarna kuning 7 pulung, Cawu sane malih asiki medaging nasi putih 5 pulung, Cawu punika maaled antuk kalakat suddhamala, kojong rangkadan 2 medaging rerasmen, ayam putih tulus mapanggang, ayam putih syungan mapanggang asiki, sampyan metangga/sampyan Peras.
Sane malih asiki: Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin aled gde asiki, duwur alede susunin kulit peras mesarana antuk ron 5 bidang, medaging beras, tampelan, benang, tumpeng poleng asiki (putih-selem-putih-selem-putih), limas antuk ron medaging nasi penek putih padha asiki, magenah bilang samping tumpeng, suyuk antuk ron medaging bubuh putih asiki, suyuk antuk ron medaging bubuh barak asiki, maulam ayam ireng mapanggang, raka woh-wohan dena jangkep, penyeneng alit asiki pras alit asiki, daksina l, canang pahyasan, sampyan nyane sampyan Pengambian.
***